Siden kan være ustabil. Der testes nye ændringer på siden.
 
Er denne billedplacering rigtig?
Vil du gemme billedets nye placering?
Billedets placering er gemt.
Tak for dit bidrag.
næste billede
Your placering failed to be saved.
Flyt hertil

Sådan kommer du igang
-klik og se en introduktion

Hvor er det fra?

Se billeder fra Aarhus og Odense og hjælp med at få dem placeret på et kort.
Deltag og bidrag med din viden om motivet.
Billeder fra Aarhus Genkender du et af disse steder?:

Find

Vælg et billede du genkender fra billedoversigten eller foretag en søgning.

Placér

Anbring billedet geografisk ved at flytte en kortmarkør til det sted hvor billedet er optaget.

Bidrag

Udfyld manglende oplysninger om billedet, f.eks. årstal, motiv og placering.

Webstedet er udviklet med støtte fra Kulturstyrrelsen og indeholder billeder fra de tilknyttede institutioners billedsamlinger.

Billedoplysninger
Motiv
Datering
Adresse
Vejnavn
Husnummer
Postnummer
By
Kommune
Stednavn
Institution
Billednr
Mere
Fotograf
Beskrivelse
Geografisk placering

Rediger

Startguide

Sådan kommer du igang

På historiskebilleder.dk finder du massevis af spændende billeder, hvor du kan hjælpe med at fortælle om billedernes historie.
-Her kan du bidrage med din viden om billedets motiv og placering.

På historiskebilleder.dk kan du herved hjælpe med at identificere ældre billeder og bidrage med at fortælle nye historier.Gennemse

Ved at klikke på "Gennemse" finder du de historiske billeder.

Under "Billedoplysninger" kan du hjælpe med at tilføje billedets manglende oplysninger som f.eks. datering, adresse og motiv.

Ved du, hvor billedet er taget, kan du flytte markøren til det rette sted. Gem derefter placeringen.

Har du viden om det viste billede, så klikker du blot på det felt du vil rette, tilføjer din ændring og klikker på Gem.

Genkender du det sted hvor billedet er taget klikker du på placer på kort. Herefter fremkommer kortet, hvor du kan trække markøren til det sted hvor fotografen var placeret, da han tog billedet.Søgning

Under "Søg" er en billedoversigt, som du har mulighed for at ændre ud fra bl.a. sted og datering.

Søg efter billeder som du er interesset i, f.eks. billeder fra de lokalområde eller fra en bestemt tidsperiode.Login

Login med et eksisterende brugernavn:
Brugernavn
Kodeord

- Eller -


Opret brugerlogin

Brugernavn
Kodeord

Om

Hvem står bag

Websitet er udviklet gennem et projekt støttet af kulturstyrrelsen og er udviklet i samarbejde mellem tre insitutioner:Aarhus Stadsarkiv


Sitet tilgængliggører et stort udsnit af arkivernes og museernes billedsamlinger, samtidig med at websitet giver mulighed for at frivillige kan hjælpe med at geotagge billeder.

Teknik

Oversigt over diverse integrationer og indholdsflow i projektet. Både arkiv- og museumsprofessionelle og almindelige borgere og webgæster kan geotagge billeder via samme grænseflade. Grænsefladen/websitet modtager metadata og thumbnails fra en række forskellige servere/systemer. Ligeledes publiceres geotagget materiale på en række eksisterende platforme.
Historiskebilleder.dk anvender billeder og data, som kommer fra forskellige kilder. Data leveres af projektets partnere, og historiskebilleder har brugsret til og mulighed for videregivelse af data til slutbrugeren under de enkelte udgiveres licensbetingelser. Derudover trækker historiskebilleder på data fra flere andre kilder som eks. kort og geokodning fra Google og kortdata fra HistoriskAtlas. Disse data har historiskebilleder.dk brugsret til, men kan ikke videregive til 3. part.

Adgang til data (API)

Du kan få adgang til historiskebilleders data via vores åbne webservice. Som udgangspunkt er adgangen åben, vi forbeholder os dog retten til at lukke for adgangen uden varsel, hvis f.eks. webservicen overbelastes eller retningslinjerne for brug ikke overholdes.
Afhængigt af belastning kan adgang til webservicen ude i fremtiden evt. blive begrænset eller kræve betaling.

Du kan læse mere om hvordan du får adgang til data ved at klikke ind på:
service.historiskebilleder.dk